VIỆT NAM ĐẤT MẸ

Tác giả: Minh Trí

Ca sĩ: MINH TUYỂN

VIỆT NAM ĐẤT MẸ. MINH TRÍ. Mẹ VIỆT NAM ơi ,,,tổ quốc vinh quang sáng tươi đẹp giàu. Mẹ VIỆT NAM ơi…bài hát quê hương mãi luôn tự hào. Hung.

danh sách bài hát của ca sĩ MINH TUYỂN