I'm Sorry Love

Tác giả: Nhạc Ngoại

Ca sĩ: Lê Minh & Lưu Đức Hoa

Didn't know that I was such a fool. I'm sorry for the things I've done. I'm so ashame for the words I've said to you. I'm so sorry. I broke your heart that day. I didn't mean to hurt you. I'm sorry that is true. Please I.

danh sách bài hát của ca sĩ Lưu Đức Hoa