Tỉnh Giấc Mơ Hoa

Tác giả: Đỗ Lễ

Ca sĩ: Paolo

Từng lá thu từng cánh rơi buồn thoáng chơi vơi. Gọi gió thu vào mắt em thoáng nghe dịu êm. Từng cơn buồn vì nhớ nhau ôi tim mình sầu. Tình vẫn si mê lòng tái tê chợt nghe hoang vắng. Từng đêm về ngoài bước chân sầu bám.

danh sách bài hát của ca sĩ Paolo