Oai Phong Hồng Gia

Tác giả: Nhạc Ngoại (Trung Hoa)

Ca sĩ: Phạm Hữu Chí

Như cánh chim vút trên trời xanh. Quên hết bao khát khao nhỏ nhoi núi đồi dâng mắt. Sóng sâu cuối gềnh, mây xám vầng trăng trời. Giông tố gầm tơi bời. Đời ta quyết không thẹn lòng cùng đất trời. ĐK:. Câu nghĩa nhân.

danh sách bài hát của ca sĩ Phạm Hữu Chí