Bà Xã Tôi Number One

Tác giả: Phi Bằng

Ca sĩ: Khang Huy

Ca sĩ khác: Tống Gia Vỹ

Bà xã tôi number one...number one ...number one... Sáng sớm em đã đi phiên chợ xa thiệt là xa. Cá mắm em bán xong lại còn đảm đang việc nhà. Không bao đồng lo chuyện người ta. Không la cà tụm bảy tụm ba. Nào có ai.

danh sách bài hát của ca sĩ Khang Huy