Một Thoáng Duyên Quê

Tác giả: Phố Thu

Ca sĩ: Hồng Yến & Chí Văn

Ca sĩ khác: Thoại Mỹ; Ngọc Huyền; Khôi Nguyên; Hồng Loan

Chim Đỗ Quyên đứng gọi sau hè. Mình ên lẻ bạn nên mộng với mơ. Mình chưa quen chưa phải tình nhân. Khi bén duyên rồi cậy mối với mai. Trong giấc mơ nét đẹp trăng rằm. Mà sao tóc bậu đang kề má tôi. Nhìn con trăng ai xẻ.

danh sách bài hát của ca sĩ Chí Văn