Baby It's You

Tác giả: The Beatles

Ca sĩ: Cilla Black

Ca sĩ khác: The Carpenters

Sha lalalalalala sha lalalalalala. Sha lalalalalala sha lalalala. It's not the way you smile that touched my heart ..... sha lalalala. It's not the way you kiss that tears me apart. Wo ho many many many nights go by. I sit.

danh sách bài hát của ca sĩ Cilla Black