Mưa

Tác giả: Linh Chi

Ca sĩ: Nguyễn Tiến Duñg

Ca sĩ khác: Trần Đại Phước

Mưa ơi, nhẹ rơi trên hè phố. Mưa ơi, nhẹ rớt trong lòng tôi. Mua ơi, nhẹ rơi trên đường phố. Mưa ơi, nào hiểu cho lòng tôi. Mưa ơi ! Mưa xé nát tôi. Mua ơi ! Hãy xoá bao nỗi sầu. Ôi ! Giọt Mưa nhẹ rơi. Giọt Mưa nhẹ.

danh sách bài hát của ca sĩ Nguyễn Tiến Duñg