Nhớ Mẹ (Tân Cổ) (Hò Nhớ Mẹ)

Tác giả: Viễn Châu

Ca sĩ: Thành Sang

Ca sĩ khác: Đào Vũ Thanh

Hò ơi…. Lòng con thảo như giọt sương hạt bụi. Công mẫu từ như ngọn Thái Sơn. Có cha có mẹ thì hơn. Không cha không mẹ…. Hò ơi…. Không cha không mẹ như đờn đứt dây. VỌNG CỔ:. Rảo bước qua mấy nhịp cầu tre về nơi.

danh sách bài hát của ca sĩ Thành Sang