Công Ơn Cha Mẹ

Tác giả: La Tuấn Dzũng

Ca sĩ: Lâm Minh Chi & Mai Thiên Van

Ca sĩ khác: Lâm Minh Chi

Anh hỏi em núi nào cao lớn nhất. Núi Thái Sơn cao ngút tận mây xanh. Anh hỏi em công ơn nào quý nhất. Ơn cha già vô lượng vô biên. Anh hỏi có nước nào tinh khiết nhất. Nước trên nguồn tinh khiết mát trong. Anh hỏi em tình.

danh sách bài hát của ca sĩ Mai Thiên Van