Viễn Du

Tác giả: Phạm Duy

Ca sĩ: Thụy Vân

Ca sĩ khác: Vũ Khanh

Ra sông. Biết mặt trùng dương, biết trời mênh mông. Biết đời viễn vông, biết ta hãi hùng. Ra khơi. Thấy lòng phơi phới, thấy tình thế giới. Thấy mộng ngày mai, thấy niềm tin mới. Chơi vơi, con thuyền trên sóng không.

2 Pages<12
danh sách bài hát của ca sĩ Thụy Vân