LK Nhớ Nhau Hoài & Đưa Người Vào Cuộc Chiến

Tác giả: Chưa Biết

Ca sĩ: Ngọc Hội & Võ Hoàng Quang

Ca sĩ khác: Hứa Như Ý

[Nam]:. Em ở nơi nào có còn mùa xuân không em. Rừng ngàn là gió từng đêm nhắc nhở thì thầm. Nắng ở trên đầu nắng trong lòng phố. Gió ở trên non gió cuốn mây về. Sao anh vẩn ngồi mà nghe cô đơn. Mà nghe nức nở trong hồn.

danh sách bài hát của ca sĩ Võ Hoàng Quang