Chiều Cù Lao

Tác giả: Nguyễn Hoà Bình

Ca sĩ: Hồ Cát Trắng

Bước qua con sông, về cù lao nước xuôi đôi dòng. Nhắn ai qua sông, lời quê hương buồn thương nhớ mong. Chiều về cù lao nghe lòng thương, dáng ai khuất mờ sau màng sương. Tiếng bìm bịp kêu sau rặng me nức nở chiều.

danh sách bài hát của ca sĩ Hồ Cát Trắng