Ngày Đầu Tiên Xuống Tóc

Tác giả: Chưa Biết

Ca sĩ: Thích Nữ Chúc Hiếu

Tôi không quên ngày đầu tiên xuống tóc. Khoác áo lam làm tu sĩ trọn đời. Tôi không quên ngày đầu trong đời tôi. Mĩm môi cười làm lòng nước mắt rơi. Tôi không quên ngày đầu tiên xuống tóc. Có ai hay mẹ tôi khóc bên.

Thầy Tôi

Tác giả: Chưa Biết

Ca sĩ: Thích Nữ Chúc Hiếu

Ca sĩ khác: Thanh Ngân

Thầy tôi xuất gia tu học khi tuổi đời còn thơ. Xa mẹ lìa cha, xa xóm làng quê nhà. Đi vào cửa phật nương pháp màu học tu. Thời gian dẫu bao khó nhọc nhưng tấm lòng chẳng đổi thay. Luôn trao dồi từ bi, trí tuệ sáng.

danh sách bài hát của ca sĩ Thích Nữ Chúc Hiếu