Chúa Quá Yêu Tôi (You Needed Me)

Tác giả: Nhạc Randy Goodrum, lời Vĩnh Phúc

Ca sĩ: Linh Năng

Lệ tràn khóe mắt. Được Ngài thấm khô. Lòng nhiều sóng gió. Ngài diệt mối lo. Hồn vội bán mất. Ngài tìm cứu vớt ngay cho. Rồi Ngài nắm giữ. Làm sạch dấu vết ô nhơ. Cứu Chúa đã quá yêu tội. Ngài truyền sức sống. Để được.

danh sách bài hát của ca sĩ Linh Năng