Bài Học Đầu Tiên

Tác giả: Trương Xuân Mẫn

Ca sĩ: Top Ca Thieu Nhi NVH Ba Dinh

Ca sĩ khác: Quỳnh Giang; Thanh Thảo

Thưa thầy con đã thuộc. Bài học sáng nay. Trong bài giảng có bụi phấn trắng. Bay bay trên tóc thầy ... Giọng thầy như tiếng hát. Lời thầy như bài thơ. Cho con những ước mơ. Tới chân trời rộng mở. Bài học đầu.