Lý Cây Đa (Trèo Lên Quán Dốc)

Tác giả: Dân Ca Quan Họ Bắc Ninh

Ca sĩ: Doremi 2007

Trèo lên quan dốc ngồi gốc ối a cây đa. Rằng tôi lý ối a cây đa. Ai xui ôi à tính tang tình rằng. Cho cô mình gặp xem hội cái đêm trăng rằm. Rằng tôi lý ối a cây đa. Chẻ tre đan nón kìa nón ơi ba tầm. Rằng tôi lý ối tầm ba.

danh sách bài hát của ca sĩ Doremi 2007