Cung Đàn Thúy Kiều

Tác giả: Ngọc Thịnh

Ca sĩ: Nguyễn Thị Phương Thanh (Sao mai 2011)

Trông như tiếng hạc bay qua. Đục như tiếng suối mới xa nửa vời. Tiếng hoa như gió thẳng ngoài. Tiếng màu sầm sập ơ ớ như trời đổ mưa. Nắng hạ ta về đây ngàn dầu xanh vọng lại. Cung thương ơi cung nhớ, cung đợi ơi cung.

danh sách bài hát của ca sĩ Nguyễn Thị Phương Thanh