Sám Hối Song Thân

Tác giả: Lưu Ka

Ca sĩ: Vành Khuyên

Một lời xin lỗi, gởi đến song thân. Một lời xin lỗi, dâng lên thánh thần. Một lời sám nguyện, tự thú ăn năn. Khắc cốt ghi tâm lời thú tội này. Một lạy con lạy, trả nghĩa mang thai. Một lạy con lạy, trả ân vuông tròn.

danh sách bài hát của ca sĩ Vành Khuyên