Noi Gương Hiếu Hạnh

Tác giả: Lưu Ka

Ca sĩ: Khắc Nguyễn

Đệ nhất hiếu hạnh Đức Mục Kiền Kiên. Chứng đắc lục thông, kiếm tầm thân mẫu. Thấy trong địa ngục, sầu não ốm o. Đói khát co ro, thương mẹ thật nhiều. Đau lòng hiếu tử, bạch Đức Như Lai. Phương pháp không hai, cúng.

Tình Khúc Vu Lan

Tác giả: Lưu Ka

Ca sĩ: Khắc Nguyễn

Mùa Vu Lan đến, ta hát vang, khúc tình ca Vu Lan. Chuông mõ ngân vang, lời kinh nhịp nhàng. Khói hương lan quyện, chúng tăng nguyện cầu. Mùa vu lan đến, tay nắm tay, ta cùng vui Vu Lan. Cha mẹ hân hoan, lòng con rộn.

danh sách bài hát của ca sĩ Khắc Nguyễn