Lời Tự Tình (Tâm Sự Người Hát Bài Quê Hương, Tâm Sự Người Hát Nhạc Buồn)

Tác giả: Nhật Ngân

Ca sĩ: Seal81975

Ca sĩ khác: Quang Lê; Trường Vũ; Thanh Thúy; Hương Lan; Coo Loo (Thâu với Komplete Audio 6 , Mixcraft 6 , JBL mic); Đỗ Chánh; Ba Chéo - X32 - AKG D5 (Nhậu và Karaoke); Duy Khánh; Song Ca; Giang Tử

Xin đừng hỏi tôi, tại sao, tại sao tôi hay hát nhạc buồn. Xin đừng hỏi tôi, tại sao, tại sao tôi yêu thích màu đen. Xin đừng hỏi tôi, đừng hỏi tôi, sao tôi hay tóc xõa buông dài, sao tôi hay cúi đầu âm thầm, sao tôi hay.

Nửa Đời Phóng Đãng

Tác giả: Bảo Chấn

Ca sĩ: Seal81975

Ca sĩ khác: Cẩm Vân; Thế Sơn

Đi về đâu. Khi đuờng đời hoang vu quá. Đi về đâu. Khi tình nguời thành băng giá. Đi về đâu. Khi lòng mình như hóa đá. Khi nhìn giòng sông thuơng nhớ. Nghe nghìn cơn mưa vụn vỡ. Tôi là ai. Khi lòng lạ lùng hoang.

danh sách bài hát của ca sĩ Seal81975