Ba Cây Chụm Lại

Tác giả: Chưa Biết

Ca sĩ: Hà Phạm Anh Thư & Chu Lê Anh Thư & Vòng Phi Hùng

Cây thì cao quá mình thì lùn. Cây thì cao quá mình thì lùn. Biềt làm sao! Ôi biết làm sao hái được trái cao. Do Si La Sol Fa Mi Rê Đồ Đố Đồ Đó Đồ Đồ Đồ. Đồ Rê Mi Fa Sol La Si Đố. Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm.

danh sách bài hát của ca sĩ Vòng Phi Hùng