Bạn Tôi

Tác giả: Nhạc Võ Thiện Thanh, thơ Phan Minh Tấn

Ca sĩ: ANDY NGUYEN (Orlando Lai Rai _Saturday night live)

Ca sĩ khác: Vương Linh & Châu Thanh & Châu Liêm; FM Band; Thế Sơn; Quang Linh; Quốc Dũng & Tường Nguyên; BaKhia; ISdream421

Bạn tôi sáng nhịn ăn lên giảng đường. Bạn tôi sáng đạp xe 20 cây số. Thằng đi dạy thêm, đứa làm tiếp thị. Thằng làm quán cơm, tối về một gói mì tôm. Tối về kể chuyện nhau nghe, chuyện buồn vui ngày tháng xa nhà. Tối.