Sao Đổi Ngôi

Tác giả: Huy Phong

Ca sĩ: Sến & Châu PPha (Mới)

Ca sĩ khác: Quang Lê & Châu Ngọc Hà; Ngọc Huyền; Cao Duy; Thanh Tuyền (trước 75); Chế Khanh & Lý Diệu Linh; Giao Linh; Mạnh Quỳnh & Khả Tú; Tâm Đoan; Đình Văn & Tài Linh

Bước chân lê dài dốc sỏi đường truông. Chiều in bóng mây trời tái tê buồn. Tàn đông xế lòng cô lữ. An phận chia mộng từ ly. Lỡ duyên còn tác hợp được gì? Cố tri đâu rồi tôi đã về đây? Tìm hương dấu xưa lộng nét.

danh sách bài hát của ca sĩ Châu PPha