Mừng Anh Chiến Sĩ

Tác giả: Duy Khánh

Ca sĩ: Duy Khánh & Hai Hương

Hò ơ! Về đây với xóm làng ta Với căn nhà ta sống vui đậm đà Hò ơ! Tình quân với dân là đây Nước non trời mây giữ ân tình này. bổ sung sau---------------------------

danh sách bài hát của ca sĩ Hai Hương