Nắng Ấm Xa Dần

Tác giả: Sơn Tùng MT-P

Ca sĩ: Sơn Tùng MT-P

Nắng ấm xa dần rồi, nắng ấm xa dần rồi. Nắng ấm xa dần bỏ rơi để lại những giấc mơ. (giữ lại đi, giữ giữ lại đi). Nắng ấm xa dần rồi, nắng ấm xa dần rồi. Nắng ấm xa dần, xa dần theo những tiếng cười. (hãy mang đi giúp.

2 Pages<12
danh sách bài hát của ca sĩ Sơn Tùng MT-P