Tàu Đêm Năm Cũ

Tác giả: Trúc Phương

Ca sĩ: Lão Tiền Bối

Ca sĩ khác: Ý Linh; Randy; Thanh Thúy; Hoa Liều; Tuấn Vũ & Sơn Tuyền; Huỳnh Ngọc Như; Mỹ Huyền; Nguyễn Nhật Quang; Hương Lan; Hồng Yến; Hoàng Oanh; Hoàng Thục Linh; Phương Anh & Phương Ý

Trời đêm dần tàn tôi đến sân ga đưa tiễn người trai lính về ngàn. Cầm chắc đôi tay ghi vào đời tâm tư ngày nay. Gió khuya ôi lạnh sao, ướt nhẹ đôi tà áo. Tàu xa dần rồi, thôi tiếc thương chi khi biết người ra đi vì.

Ông Lão Chèo Đò

Tác giả: Viễn Châu

Ca sĩ: Lão Tiền Bối

Con nước mơ màng mây vẩn vơ. Thì còn lão với một con đò. Có tiền mua lấy vài chai rượu. Nhấp rượu xong rồi lão nói thơ. Lênh đênh trời rộng sông dài đò ngang. Một chiếc lần hồi sớm trưa. Chiều rồi nghỉ một chuyến đưa.