Ấm No Đời Đời

Tác giả: Phạm Thanh Hà

Ca sĩ: Đoàn Thuý Trang & Big Daddy

Sớm tinh mơ anh đã ở tít trên đồi cao, em ngóng anh hồi lâu. Thấy thương anh vất vả từ khi sáng sớm. Nghỉ tay thôi anh cơm em nấu cũng vừa xong. Toàn là món anh mong, anh thấy đã vừa lòng? Rồi cứ mỗi tối đến em cùng.

Tình Yêu Màu Nắng

Tác giả: Phạm Thanh Hà

Ca sĩ: BigDaddy & Đoàn Thuý Trang

Ca sĩ khác: Bảo Tiên; Kiều Anh & Phạm Anh Duy

Ai mặc noọng lái lai x2. Đoàn Thúy Trang :. Gọi tên của anh là nắng .. Để em được làm mây trắng. Bên anh quấn quit mãi chẳng rời. Và khi gọi anh là mưa ..Chẳng thể gần lại được nữa. Anh mang ấm áp đi xa. Và để giờ mình em.

danh sách bài hát của ca sĩ Đoàn Thuý Trang