Trên Bốn Vùng Chiến Thuật

Tác giả: Trúc Phương

Ca sĩ: Ba Chéo - Yamaha MPG16X - Mic Cùi (Tự nhiên chém hahahahhaha)

Ca sĩ khác: Khả Tú; Hương Lan; Đan Nguyên; Chế Linh; Duy Khánh; Trường Vũ; Đỗ Chánh; Người Hát Rong; Ng Thanh; Chế Linh (asia 36); Hoàng Oanh; Hồ Quang 8; Sơn Tuyền; Tuấn Vũ & Chế Linh; Quang Lập; Chế Thanh; Đan Nguyên & Quốc Khanh; Lưu Ánh Loan & Puol Lê

Tôi thường đi đó đây, bùn đen in dấu giày, lửa thù no đôi mắt, chân nghe lạ từng khu chiến thuật, áo đường xa không ấm gió phương xa, nghìn đêm vắng nhà. Mây mù che núi cao, rừng sương che lối vào. Đồng ruộng.

danh sách bài hát của ca sĩ Ba Chéo - Yamaha MPG16X - Mic Cùi