Đò Ơi

Tác giả: Trương Phi Hùng

Ca sĩ: NguoiDepDiamond & Đức Tài

Ca sĩ khác: Lưu Ánh Loan; NguoiDepDiamond

Đò ơi,qua bến sông này đưa người ta về dưới miệt vườn người ơi nay em một bóng anh đi rồi người có buồn không ngày xưa bắt tép nuôi nhau nhưng giờ đây anh đã thay lòng tình ta tơ duyên đành dứt yêu thương không còn cũng đành

Tình Theo Bến Đỗ

Tác giả: Vũ Tuấn

Ca sĩ: NguoiDepDiamond & Đức Tài

Ca sĩ khác: Kim Ngân & Hồ Vũ

Lần đầu gặp anh em biết yêu câu dài lâu. Anh hứa mùa sau mình nên duyên bạc đầu. Đề rồi từng đêm anh ôm tình trong thương nhớ. Lạnh lùng khi gió đông sang đã mấy mùa qua ngỡ ngàng. Thà rằng ngày xưa không đón đưa nhau về.

danh sách bài hát của ca sĩ Đức Tài