Chúc Mừng Tuổi Mẹ

Tác giả: Lê Đức Long

Ca sĩ: Vũ Quang Vinh

Ca sĩ khác: Đinh Ngọc

Mẹ như trăng sáng, dẩn con về bến bình minh. Mẹ như chăn ấm, đắp lên ngày gió Đông sang. Trong bàn tay mẹ, chúng con bình yên. Trong bàn tay mẹ, chúng con nên người. Tình mẹ, đầy hơn núi sông. Tình mẹ, làm sao dám.