Vó Câu Muôn Dặm

Tác giả: Văn Phụng

Ca sĩ: Duy Quang + Ngọc Trọng + Nguyễn Hưng + & Chí Tài + Chí Thiện + Anh Khoa + Nhất Lý

Ca sĩ khác: Hợp Ca

Một đoàn trai đi khi xuân tới. Hẹn rằng gieo tình thương khắp nơi. Non nước tuy xa vời. Ta đã yêu thương đời. Đừng e nắng gió sương bạn ơi . Từ đồng xanh ra đi biên giới. Bụi trường chinh bạc vai áo tôi. Xuân đã mang.

danh sách bài hát của ca sĩ Chí Tài + Chí Thiện + Anh Khoa + Nhất Lý