Chiều Xuân Nhớ Mãi

Tác giả: Nhạc Bùi Quang Ân, thơ Hoàng Quang Thuận

Ca sĩ: Thu Hiền & Nhóm Bè

Có phải người thật đó bác Văn. Thật hay mơ con người huyền thoại. Thật hay mơ chiều xuân nay nhớ mãi. Giọng Quảng Bình Bác nói ấm không gian. Ngoài hiên xuân dưới ánh nắng vàng. Đôi chim nhỏ chuyền cành ca hát mãi. Quảng.