Sau Cuộc Chiến

Tác giả: Randy Trần

Ca sĩ: Leon2011

Ca sĩ khác: Randy Trần

Sau cuộc chiến cha trở về quê cha. Bỏ lại sau lưng những đứa con lạc loài. Những đứa con mang hai dòng máu. Cho người đời cấu xé biệt khinh. Sau cuộc chiến thôi hết rồi cha ơi. Còn gì đâu cha trên quê mẹ khổ rồi. Oán trách.

danh sách bài hát của ca sĩ Leon2011