Em Bé Quê (Ai Bảo Chăn Trâu Là Khổ)

Tác giả: Phạm Duy

Ca sĩ: Quang Bình - Trang Thanh Lan

Ca sĩ khác: Hà Phạm Anh Thư

Ai bảo chăn trâu là khổ. Chăn trâu sướng lắm chứ. Ngồi mình trâu, phất ngọn cờ lau. Và miệng hát nghêu ngao. Vui thú không quên học đâu. Nằm đồi non gió mát. Cất tiếng theo tiếng lúa đang reo. Em đánh vần thật mau. Chiều.

danh sách bài hát của ca sĩ Quang Bình - Trang Thanh Lan