Dậy Mà Đi

Tác giả: Nguyễn Xuân Tân

Ca sĩ: Tốp Ca Đài TNVN

Ca sĩ khác: V.A

Dậy mà đi, dậy mà đi. Ai chiến thắng không hề chiến bại. Ai nên khôn không khốn một lần. Dậy mà đi, dậy mà đi. Dậy mà đi hỡi đồng bào ơi. Đừng tiếc nữa cần chi khóc mãi. Dậy mà đi sông núi đang chờ. Dậy mà đi, dậy.

danh sách bài hát của ca sĩ Tốp Ca Đài TNVN