Hạt Lúa Chia Đôi

Tác giả: Anh Thi Đi

Ca sĩ: Quốc Nghỉa

Ca sĩ khác: Thụy Vân & Quốc Nghĩa (Beat)

Ta cùng cắn làm đôi hạt lúa nầy…. Cho môi trong môi ngây ngất đắm say. Để một nửa bên môi Em ươm mầm mạ mới sang năm. Còn một nửa bên môi Anh dâng trọn cho tổ quốc Việt Nam. ***. Anh hôn môi Em thật lâu người con gái đức.

danh sách bài hát của ca sĩ Quốc Nghỉa