Xin Trả Nợ Người

Tác giả: Trịnh Công Sơn

Ca sĩ: (Quang Tuan) - KdDo _ Rair 1232

Ca sĩ khác: Trịnh Vĩnh Trinh; Cẩm Vân; Elvis Phương; Tuấn Ngọc; Trịnh Công Sơn; Mỹ Linh; Vũ Khanh; Khánh Ly; Hoàng Nguyên; KdDo; ISAYGLD - UAD AE5400

Hai mươi năm xin trả nợ người. Trả nợ một thời em đã bỏ ai. Hai mươi năm xin trả nợ dài. Trả nợ một đời em đã phụ tôi. Em phụ tôi một đời bé dại. Thơ dại ra đi không nhớ gì tôi. Thơ dại ra đi quên hết tình tôi.

danh sách bài hát của ca sĩ (Quang Tuan) - KdDo _ Rair 1232