Tình Đã Lãng Quên

Tác giả: Huỳnh Nhật Tân

Ca sĩ: Lychee & Thanh Nguyen

Ca sĩ khác: BạchLong; Nguyễn Thắng & Như Loan

Còn Nhớ Năm Xưa Anh thường Nói. Mình sẽ yêu nhau rất bền lâu. Nhưng sao bổng thấy anh vô tình. Chẳng nói với em câ yêu nồng nàn. Rồi những sóng gió như ùa tới. Và bỗng biến mất bóng hình anh. Anh nh¬ư đã lãng quên câu ân.