Phút Giao Mùa

Tác giả: Trần Thiện Thanh

Ca sĩ: Ba Chéo - Behringer Xair-12

Ca sĩ khác: Khánh Dũng; Huyền Châu; Thanh Lan (trước 75); Nhật Trường (trước 75); Ái Linh & Thiên Hùng; Phương Hồng Quế & Ngọc Đan Thanh; Tuấn Vũ; Thanh Tuyền; Vũ Khanh; Trung Chỉnh & Ngọc Minh; Duy Quang; Ba Chéo - Bắc Chước Giọng Thập Niên 60s .

Lại một mùa Xuân nữa đến trong khói lửa chiến tranh. Mùa xuân vẫn xanh, xanh như cuộc tình em với anh. Xuân này anh không về,ngàn câu thề không chắc ... em vui, quà xuân anh chẳng có, gát giặc từng giờ. Đời lính chiến.