Ánh Đạo Vàng

Tác giả: HẰNG VANG

Ca sĩ: HUY KHANG

Ca sĩ khác: Thùy Dương; Trường Sơn

Từ ngàn xưa phương thành Ca Tỳ La Vệ. Tất Đạt Đa thái tử con vua Tịnh Phạn. Thời niên thiếu sống trong nhung lụa êm ấm. Thương chúng sanh lạc loài trong kiếp luân hồi. ***. Rồi một hôm bên thành Ca Tỳ La Vệ. Tất Đạt Đa quyết.

danh sách bài hát của ca sĩ HUY KHANG