Hồng Trắng Vu Lan

Tác giả: PHƯỚC VĨNH

Ca sĩ: HỒ QUANG LỘC & HỒNG LOAN

Ca sĩ khác: Hồng Loan; Hồ Quang Lộc

Mùa Vu Lan hoa hồng rực ngát hạnh phúc cho hồng thắm tươi vui. Chia sẽ cho màu trắng đơn côi. Cho những ai cha mẹ xa rồi. Thân đơn lẽ giữa mùa hiếu ân. Mùa Vu Lan con nhìn về dĩ vãng. Nhớ ngày xưa hạnh phúc trong vòng.

danh sách bài hát của ca sĩ HỒ QUANG LỘC & HỒNG LOAN