Vẫn Yêu

Tác giả: Nhạc Minh Châu Nguyễn, thơ Dương Phương Linh

Ca sĩ: Thái Quỳnh Vy

Vẫn Yêu người, như mới vừa hôm qua. Như chưa từng xa. Như chưa từng từ giã. Như mưa kỷ niệm chiều nay về hôí hả. Buốt tâm hồn, ray rứt nhớ môi hôn. Vẫn yêu người, dù biết, chẳng thể hơn. Một lần ấm, bàn tay rồi vô.

danh sách bài hát của ca sĩ Thái Quỳnh Vy