Yêu Thầy Cô Như Yêu Cha Mẹ

Tác giả: La Tuấn Dzũng

Ca sĩ: Lâm Phương Thanh

Ca sĩ khác: Ngọc Quy & Tuyết Mai

Từ phương xa bên kia bờ đại dương. Thầy và cô cho em tình yêu thương. Từng lời nói vẫn in sâu đáy lòng. Em mãi ghi ơn thầy cô dấu yêu. Giờ tương lai sáng soi đời hạnh phúc. Nhờ công đức tháng năm người nung đúc. Bằng con.

danh sách bài hát của ca sĩ Lâm Phương Thanh