40 Năm, Thương Nhớ Nào Nguôi

Tác giả: Michelle-Tuyết Lan

Ca sĩ: Thập Nhị

Từ miền xa chất ngất nhớ nhung Song biển mênh mông bao la muôn trùng khơi 40 năm là muôn vàn nổi nhớ

danh sách bài hát của ca sĩ Thập Nhị