Nương Chiều

Tác giả: Phạm Duy

Ca sĩ: Ban Cát Trắng.

Ca sĩ khác: Vũ Anh; Nhạc Hòa Tấu; Thái Thanh; Đức Tuấn; Quỳnh Giao; Thanh Tuấn & Bích Hạnh (Tân cổ giao duyên trước 1975)

Chiều ơi ! Lúc chiều về rợp bóng nương khoai. Trâu bò về rục mõ xa xôi, ơi chiều. Chiều ơi ! Áo chàm về quảy lúa trên vai. In hình vào sườn núi chơi vơi, ới chiều. Chiều ơi ! Lúc chiều về là lúc yên vui. Qua đường mòn.

danh sách bài hát của ca sĩ Ban Cát Trắng.