Đường Vào Trái Tim

Tác giả: Anh Thi Đi

Ca sĩ: Triệu Lộc.2

Ca sĩ khác: Triệu Lộc (Beat)

Đường vào trái tim, muôn nẻo chân thành. Dập dìu bướm ong, nhưng hoa chỉ một cành. Đêm anh không yên giấc em nào có thấy. Anh sợ một ngày gió thổi cành lung lay…. ***. Ngọt ngào trái tim, như rót mật vào lời. Thật nhiều lời.

danh sách bài hát của ca sĩ Triệu Lộc.2