Hòa Bình Quê Tôi

Tác giả: Châu Gia Chuyển

Ca sĩ: Châu Gia Chuyển (đây là nhạc beat demo chưa từng được công bố trên các kênh truyền thông)

Ai đã từng đặt chân đến Hòa Bình. Về quê tôi có dòng Sông Đà đây dòng nước trong xanh. Đây tượng Bác Hồ được dựng trên đồi cao. Như nhìn chúng cháu ngày đêm học hành. Văn hoá Hòa Bình ngày ngày được nâng cao. Toàn đảng toàn.

Nước Mắt Hoàng Trường Sa

Tác giả: Châu Gia Chuyển

Ca sĩ: Châu Gia Chuyển (Bài Hát này nằm trong AMBUL vol 1 Đứa Con Tội Lỗi của Châu Gia Chuyển)

Nước Mắt Hoàng Trường Sa. Lời Bài hát - Châu Gia Chuyển. Vison 1 :. Từ ngàn xưa nòi giống Lạc Long. Bốn ngàn năn gây dựng cơ đồ. Dòng máu đào tuôn rơi khắp nơi. Bao hùng anh ghi danh sử vàng. Việt Nam ơi chim bay bốn.

danh sách bài hát của ca sĩ Châu Gia Chuyển