Trời Chưa Muốn Sáng (Lạy Chúa Con Là Người Ngoài Đạo)

Tác giả: Trần Thiện Thanh

Ca sĩ: Ba Chéo - RC35 - M70 - Mùa Đông 2017 (Nhậu mùa đông 2017)

Ca sĩ khác: Phương Hồng Quế; Hoàng Oanh & Trung Chỉnh; Elvis Phương & Ngọc Minh; Trường Vũ; Thanh Lan & Hoàng Oanh & Nhật Trường (trước 75); Nhật Trường (trước 75); Duy Quang; Diễm Liên & Nguyễn Khang; Tuấn Vũ; Khánh Ly; Ba Chéo (Thâu live qua big speakers. Nghe toàn tiếng vang); Hương Lan; Ba Chéo - MIC2000 - Mùa Đông 2019 ((Nhậu mùa đông 2019))

Lạy Chúa tôi con người không đạo. Nhưng tin có Chúa ở trên cao. Con nghe trong đêm Việt Nam tối tăm. Những mìn bom hoen dấu. Lạy Chúa trên cao Chúa ở nơi nào. Lạy Chúa tôi tuy người không đạo. Nhưng yêu nhớ lắm nhạc.