Cho Con Được Làm Người

Tác giả: Nhạc Sĩ: Trà Bình

Ca sĩ: Y Thanh & Nguyễn Cường; Y Thanh

Ca sĩ khác: Nguyễn Cường; Dương Chấn Hoa; Thích Thiện Ngộ; Kay; Phan Huỳnh; Nguyễn Cường & Phan Huỳnh

Mẹ ơi xin đừng bỏ con. Hãy cho con quyền làm người. Hãy cho con thấy mặt trời. Cho con được đủ hình hài. Mẹ ơi xin đừng bỏ con. Vì con là con của mẹ. Người đời họ thường hay nói. Không ai thương con bằng mẹ. Vì sao, mẹ.

Hãy Cười

Tác giả: Y Thanh

Ca sĩ: Y Thanh

Nhiều lúc tôi tự hỏi chính mình. Đời sống là gì mà mãi buồn tênh. Rồi tôi lại nói vu vơ một mình. Đường đời vẫn phải tiếp tục đi. Nếu ngày đó quả đất đứng khựng lại. Cứ thế mà cười vì có gì đâu. Rồi trong lòng ta dường như.

Lại Gần Anh

Tác giả: Chưa Biết

Ca sĩ: Y Thanh

1. Ngày người đến cho anh giấc mơ tuyệt vời. Cầm tay qua ngày đông, ngày ta chờ mong. Cùng về vùng trời yêu thương. Ngày người đến cho anh biết tình yêu vĩnh hằng. Để từng phút giây qua thao thức trong lòng. Là tiếng con.

Please Let Me Live (Composer Trà Bình - Viet Nam) Cho Con Được Làm Người

Tác giả: Nhạc Sĩ: Trà Bình

Ca sĩ: Y Thanh; Y Thanh & Nguyễn Cường

Mommy, please don't leave me. Give me the right to live. Allow me to see the sunlight. Allow me to form completely as a human. Mommy, please don't leave me. Because I am your child. People usually say that no-one.

danh sách bài hát của ca sĩ Y Thanh